2021 Yılı GEKAP Tutarları Belirlendi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 31.12.2019 tarihinde Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Resmî Gazete ‘de yayınlanmış ve Çevre Kanunu'nun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünler için bu ürünleri piyasaya süren/ithalat edenlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin detaylar belirlenmiş, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na beyan ve katılım payı ödeme yükümlülüğü getirilmiştir.

30 Aralık 2020 tarih ve 31350 (2. Mükerrer) sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanan “2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Alınacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarlarına İlişkin Tebliğ (2021/1)” ile 01/01/2021-31/12/2021 tarihleri arasında uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları belirlenmiştir. İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayın.