Hakkımızda

Sanayide yeşil dönüşüm, çevresel sürdürülebilirliği sağlamak ve iklim değişikliği ile mücadele etmek için hayati bir öneme sahiptir. Geleneksel endüstriyel uygulamaların çoğu, kaynak tüketimi, enerji kullanımı ve karbon salımları gibi çevresel etkileri yüksek olan süreçlere dayanmaktadır.

Yeşil dönüşüm, yenilikçi teknolojilerin, verimlilik önlemlerinin ve sürdürülebilir üretim yöntemlerinin benimsenmesini içeren bir yaklaşımdır. Bu dönüşüm, atık azaltma, yenilenebilir enerji kullanımı, enerji verimliliği, su kaynaklarının korunması gibi hedefleri destekler. Sanayide yeşil dönüşümün benimsenmesi, hem çevresel hem de ekonomik faydalar sağlayarak daha sürdürülebilir bir geleceğin oluşturulmasına katkıda bulunur.

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma Geliştirme ve Eğitim Vakfı Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olan PAGÇEV; ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılması amacıyla kurulmuş kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 

3 Ocak 2014 tarihinde T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından tüm ambalaj türleri için faaliyet göstermekle görevlendirilmiş ve Türkiye’nin 3. Yetkilendirilmiş Kuruluşu olmuştur.

PAGÇEV’in Geri Dönüşüm İktisadi İşletmesi olarak yaptığı çalışmalar ve ortaya koyduğu başarılardan ilhan alan bir ekibin kurduğu PAGÇEV Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneği ise bu çalışmaları daha da ileri götürecek , ülkemizi yeşil dönüşümde öncü konuma getirecek çalışmalar yapacaktır.