Temel Kriterler

TEMEL KRİTERLER

Gönderilen başvurular aşağıdaki uygunluk kriterlerini karşılamalıdır:

- Gönderilen ürün/yenilik Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş veya üretilmiş olmalı ve bitmiş bir ürün olmalıdır (ticari olarak piyasaya sürülmüş olmalı veya ticari piyasaya sürülmesi 2024 için planlanmış olmalıdır).

-  Ürün, üretim artığı (firmanın kendi prosesinde geri dönüştürüp kullandığı malzeme) hariç, tüketici sonrası, ticari sonrası veya endüstriyel sonrası geri dönüştürülmüş plastiklerden yapılmış olmalıdır. Başvurularda geri dönüştürülmüş malzemenin sağlandığı sektör (evsel, ticari, tarım, inşaat ve inşaat, elektrikli ve elektronik atıklar vb.) belirtilmelidir. Talep üzerine delil sunulmalıdır.

- Ürünler en az %25 oranında geri dönüştürülmüş içerik içermelidir.

- Ürün geleneksel plastiklerden yapılmış olmalıdır.

- Ürün 2 yıldan, sunulan teknoloji ve makine yenilikleri ise 4 yıldan eski olmamalıdır.

- Ürünler geri dönüştürülebilir olmalıdır. Bir ürünün geri dönüştürülebilir olarak kabul edilebilmesi için plastiklerin aşağıdaki dört koşulu karşılaması gereklidir:

  • Ürün, geri dönüşüm için toplanan, piyasa değeri olan ve/veya yasal olarak zorunlu bir program tarafından desteklenen plastikten yapılmış olmalıdır.
  • Ürün işlenebilir ve ticari geri dönüşüm süreçleri ile geri kazanılabilir/geri dönüştürülebilir olmalıdır.
  • Ürün, geri dönüşüm işlemleri için ayrıştırılmalı ve tanımlanmış akışlar halinde toplanmalıdır.
  • Geri dönüştürülen plastik, yeni ürünlerin üretiminde kullanılan bir hammadde haline gelir.
     

- Gönderilen başvurular sürdürülebilirliği ve döngüsel ekonomiyi desteklemeli ve şu hususları yansıtmalıdır: amaca uygunluk, pazar ihtiyacı ve pazar potansiyeli.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Gönderilen başvurular temel ve kategoriye özel kriterlere göre değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular kısa listeye alınır ve finalist olarak seçilir.

Değerlendirmenin ikinci aşamasında finalistlerden, jüri panelinin başvuruları ayrıntılı olarak değerlendirmesine yardımcı olacak ek bilgileri sunmaları istenir. Her bir başvuru için bir dizi farklı kategoride (örneğin, geri dönüştürülebilirlik, yenilikçilik, vb.) puanlar atanır.

Toplam puanı en yüksek olan başvurular kazanan olarak seçilir. Beraberlik durumunda jüri başkanı kazanan başvuruyu seçmekle görevlendirilir.

Çıkar çatışmasının ortaya çıkması durumunda, ilgili jüri üyesi ilgili kategorinin değerlendirmesinin dışında bırakılır.


SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Tekrarlanan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Ayrıca, bir başvuru birden fazla kategoride sunulamaz; başvurunuzun hangi kategoriye uygun olduğu konusunda bir karışıklık varsa lütfen organizasyon ekibiyle iletişime geçin. Jüri paneli, başvuruları uygunluklarına göre kategoriler arasında taşıma hakkını saklı tutar. Eksik başvurular veya yeterli bilginin eksik olduğu başvurular diskalifiye edilecektir. Organizatör bu şartı karşılamayan başvuruları reddetme hakkını saklı tutar. 

Başvuru formunda her soruya detaylı bilgi verilmesi gerektiğini lütfen unutmayın. Eksik başvurular veya yeterli bilginin eksik olduğu başvurular diskalifiye edilecektir. Başvuru formunda gönderilen bilgiler organizatörün (PAGÇEV) yanı sıra jüri paneli tarafından da incelenecektir. Ürünler veya yeniliklerle ilgili her türlü hassas bilgi kesinlikle gizli tutulacaktır.


*Ödüllere başvuru ÜCRETSİZDİR.