Başvuru Formu
Girilen ürünün adı.
Lütfen resmi duyurular ve yayınlar için kullanılacak olan ürünün resmi adını belirtin.
Ürünü geliştiren şirket veya şirketlerin adı.
Lütfen resmi duyurular ve yayınlar için kullanılacak resmi ad(lar)ı belirtin.
Başvuruyu yapan kişinin adı
Başvuruyu yapan kişinin soyadı
 
Başvuruyu yapan kişinin e-mail adresi
Temel kriterlerden birinin ürünün Türkiye'de tasarlanmış, geliştirilmiş veya üretilmiş olması olduğunu lütfen unutmayın.
Geri dönüştürülen malzemenin kaynağını belirtiniz (örneğin: evsel, ticari, tarımsal, bina ve inşaat, elektrikli ve elektronik atık akışları, vb.)
Lütfen ek olarak, ne kadarının tüketici sonrası akıştan ve diğer akışlardan geldiğini belirtin.
Lütfen temel kriterlerden birinin, sunulan ürün veya yeniliğin ticari olarak piyasaya sürülmüş olması veya ticari olarak piyasaya sürülmesinin 2024 yılı için planlanmış olması olduğunu unutmayın.
Destekleyici materyallerinize ve/veya ürün görsel(ler)inize bir bağlantı sağlamak isterseniz, bunu burada yapabilirsiniz. (Örneğin Dropbox gibi bir paylaşım sitesine bağlantı veya bir YouTube videosuna bağlantı)
(*) İçeren tüm alanları eksiksiz doldurunuz.