Temel Kriterler

YARIŞMA KOŞULLARI

Yarışmaya katılan başvurular aşağıdaki şartlara tabidir. Aşağıda yer alan maddeler, başvuruların değerlendirme sürecinde dikkate alınması için mutlaka sağlaması gereken şartlardır:

- İlgili ürün veya inovasyonun, yalnızca Türkiye sınırları içinde tasarlanmış, geliştirilmiş ve imal edilmiş olması, ayrıca tamamlanmış ve piyasa lansmanı yapılmış bir durumda veya en geç 2024 yılına kadar piyasa sürülmesi planlanan bir ürün olması esastır.

-Sunulan ürün, tüketimden sonra elde edilen, ticari veya endüstriyel faaliyetler sonrasında geri dönüşebilen plastik materyaller kullanılarak üretilmiş olmalıdır. Firmanın üretim sürecinde doğrudan geri dönüştürdüğü materyaller bu tanımın dışında tutulur. Katılımcılar tarafından, kullanılan geri dönüştürülmüş materyalin kökeninin açık ve belirli olduğu, istek üzerine kanıt sunulabilecek şekilde ifade edilmesi beklenir.

-Başvurusu yapılan ürünün, bileşenlerinde asgari %25 geri dönüştürülmüş içeriğe sahip olması gereklidir.

-Ürün, ana malzemesi olarak geleneksel plastik kullanılarak hazırlanmış olmalıdır.

-Başvurulan ürünün piyasaya sürülmesinden itibaren 2 yıl, önerilen teknoloji veya makinelerin geliştirilmiş olmasından itibaren ise 4 yıldan daha uzun bir süre geçmemiş olması zorunludur.

-Sunulan ürünlerin geri dönüştürülebilir bir yapısı bulunmalıdır. Geri dönüştürülebilirlik statüsü kazanabilmesi için kullanılan plastikler, aşağıda belirtilen dört temel şartı yerine getirmelidir:

· Ürünün kompozisyonunda bulunan plastik, toplama çabası gerektirmeyen, piyasa tarafından değer biçilmiş ve/veya kanuni zorunluluklar altında desteklenmiş materyal kaynağından sağlanmış olmalıdır.

· İlgili ürün, geri dönüşüm teknik yöntemlerini kapsayan ticari prosedür ve süreçlerle tekrar değerlendirilmeye uygun ve yeniden işlenebilir olmalıdır.

· Ürünün geri dönüşümünün başarıyla gerçekleştirilebilmesi amacıyla, belirli geri dönüşüm akışlarına uygun biçimde ayrılabilecek ve toplanabilecek yapıda tasarlanmış olması gerekir.

· Geri dönüştürülmekte olan plastik, tekrardan yeni ürünlerin imalatında birincil hammadde olarak kullanılabilir nitelikte olmalıdır.

-Katılımcılar tarafından gönderilen projeler, ekolojik dengenin korunması, kaynakların etkin kullanımı ve döngüsel ekonomi ilkelerine hizmet etmeli, ayrıca belirli endüstriyel ve pazar amacına uygunluk, mevcut ve potansiyel pazar gereksinimlerini karşılama kabiliyeti gibi unsurları bünyesinde barındırmalıdır.


DEĞERLENDİRME SÜRECİ

-Başvuru değerlendirme prosedürü şu şekilde işler: İlk aşamada, tüm başvurular genel uygunluk ve kategorilere göre özel şartları karşılayıp karşılamadıkları açısından incelenir. Kriterlere uyan başvurular uygun görülür ve bir sonraki süreç için kısa listeye dahil edilirler.

-İkinci değerlendirme aşaması esnasında, finale kalan adaylardan jüri üyelerinin incelemelerini daha da derinleştirmesine imkan tanıyacak ilave bilgiler talep edilir. Her başvuru, belirli kriterlere göre puanlandırılacak ve değerli kıstaslar arasında geri dönüştürülebilirlik ve yenilik gibi özellikler bulunur.

-Değerlendirme sürecinin sonunda, toplamda en yüksek puana sahip olan başvurular ödüle layık görülür. Puan eşitliğinin yaşandığı durumlarda ise, jüri başkanı galibi belirleme yetkisine sahiptir.

-Herhangi bir jüri üyesinin değerlendirme sürecinde çıkar çatışması riski bulunuyorsa, bağımsızlık ilkesi gereği söz konusu kategori değerlendirmesinden çekilir.


SORUMLULUK REDDİ BEYANI

Mükerrer başvurular için değerlendirme yapılmayacaktır. Her başvuru, yalnızca tek bir kategori altında değerlendirmeye alınabilir. Kategorinin seçiminde herhangi bir tereddüt yaşanması durumunda, katılımcıların organizasyon ekibiyle irtibata geçmeleri rica olunur. Jüri komitesi, uygun olduğunu düşündüğü takdirde başvuruları farklı kategorilere yönlendirme yetkisini saklı tutar.

Eksik veya yetersiz bilgi içeren başvuruların eleme işlemine tabi tutulacağını özellikle belirtmek isteriz. Başvuru formunun her maddesinin dikkatlice ve eksiksiz doldurulması gerekmektedir. Organizasyon ekibi, muhtemel eksikliklere bağlı olarak, başvuruyu reddetme hakkını gizli tutar.

Başvurulan veriler, organizatör (PAGÇEV) ve jüri komitesi tarafından gözden geçirilecektir ve gönderilen bilgilerin gizliliği garanti altında tutulacaktır. Başvuruda sunulan ürün veya yeniliklerle ilgili her türlü hassas bilgi en yüksek gizlilik standartlarına göre korunacaktır.


*Ödüllere başvuru ÜCRETSİZDİR.