Vizyonumuz ve Misyonumuz

Vizyonumuz

Yeşil dönüşümün temel yapı taşı olan entegre atık yönetimi çerçevesinde, ülkemize; çevresel ve ekonomik katkı sağlayarak; atık oluşumunun önlenmesi, azaltılması, atık işleme teknolojileri geliştirilmesi, atığın yeniden kullanımı ve geri dönüşümü alanlarında sürdürülebilir çözümlerler konusunda dünya çapında bir katalizör görevi üstlenmektir.
 

Misyonumuz

Geleceğin ihtiyacı sürdürülebilir çevre kavramının kurulması için;

  • Atık yönetimi pratikliğinin kazanılmasında gereken katkıyı sağlama, 
  • Çevreyi koruma ve kaynak verimliliği sağlamaya yardımcı olma, Kaynakta ayrı toplama ile ilgili eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapma, 
  • Her türlü hammadde ve ambalaj atıklarının değerlendirilmesi konusunda bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip etme, teknolojik gelişmeleri yönlendirmek ve özendirmek, 
  • Her nevi atık hakkında, çevre kirliliğinin artmasını önlemek adına atıkların kaynağında ayrı toplanmasını ve ekonomiye geri kazandırılmasını sağlama, 
  • Yeşil dönüşüm hedeflerine ulaşılabilmesi için katkıda bulunma, bu konuda yerel otoriteler, ilgili bakanlıklar, diğer kuruluşlar ve halka birlikte hareket etmektir.