8. TÜRKTAY Atık Yönetimi Paneli Gerçekleşti

Türkiye'de Tüm Yönleriyle Atık Yönetimi Paneli (TÜRKTAY), 18-19 Ekim'de Ankara'da düzenlendi. 8. TÜRKTAY panelinde, atık yönetimi ve geri dönüşümü alanında ki önde gelen paydaşlar, akademisyenler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üst düzey yöneticiler ve alanında uzman isimler bir araya geldi.

Sektörün tüm paydaşlarının bir araya gelerek görüş ve önerilerinin paylaşıldığı panelde, "Türkiye'de Çevre Politikaları", "Stratejik Yerli Kaynak Atık", "Çevre Alanında Eğitim, Sosyal Güvenlik ve İstihdam", "Atık İthalat ve İhracatının Atık Piyasalarına Etkisi", "Ambalaj Atıklarının Etkin Yönetimi ve Teşvikler", "Ulusal Atık Yönetimi ve Eylem Planı Çerçevesinde Belediye Atıklarının Etkin Yönetimi", "Atıktan Türetilmiş Yakıtın Kullanım Alanları", "Endüstriyel Atıkların Yönetimi ve Denetim" konuları ele alındı.

Türkiye’nin geri dönüşüm ve atık yönetimi alanlarındaki deneyim ve iyi uygulamaların paylaşılması, bu alanlardaki ekonomik fırsatların değerlendirilmesi, işbirliklerinin gelişimine destek verilmesi amacıyla düzenlenen panele yoğun bir katılım gerçekleşti.

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, "Ambalaj Atıklarının Etkin Yönetim Stratejisi ve Yatırım Teşvikleri" konulu 5. panelde Avrupa'da uygulanan atık yönetiminden rol modelleri katılımcılar ile paylaştı. Özellikle % 99 oranında geri dönüşüm/geri kazanım gerçekleştiren Almanya örneğini paylaşan Cengiz, ülkemizde de atıkların gömülmesinin bir an önce yasaklanmasının, geri dönüşümü mümkün olmayan atıklardan ise enerji geri kazanımı amacıyla faydalanılmasının önemine değindi.