9. TÜRKTAY “ATIKTA EKONOMİ EKONOMİDE ATIK” TEMASIYLA GERÇEKLEŞTİ

Atık yönetimi ve geri dönüşüm konusunda gelişme sağlanması, politika belirlenmesi ve yönlendirici olunmasına katkı sağlamak amacıyla gerek sektörün gerekse iş dünyasının bir araya gelerek katkı sunduğu, 2010 yılından bu yana düzenlenen yüzlerce konuşmanın ve sunumun gerçekleştirildiği TÜRKTAY panellerinin 9.’su, 17-18 Ekim 2018’de, Ankara Hilton-Sa toplantı salonunda düzenlendi.

Bronz sponsor olarak katıldığımız “Ekonomide Atık, Atıkta Ekonomi” temasıyla gerçekleşen 9. TÜRKTAY etkinliği tüm paydaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti. Atık yönetiminin tüm yönleriyle ele alındığı ve sonuç raporunun konuyla ilgili çalışmalara rehberlik etmesi amacıyla katılımcılarla paylaşılacağı panele, TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, Ticaret Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan uzman yetkililer, çeşitli üniversitelerden çok sayıda akademisyen, STK temsilcileri ve sektörle ilgili kuruluşların temsilcileri katıldı. Açılış konuşmasını TBMM Çevre Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta’nın yaptığı etkinlikte katılımcılar atık yönetimi ile geri dönüşüm alanındaki son yaklaşımları ve gelişmeleri takip etme fırsatı buldular.

PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz, “Evsel Kaynaklı Ambalaj Atıklarını Toplama Sisteminin İşletilememesinin Nedenleri ve Çözüm Önerileri” konulu panelde görüşlerini paylaştı. Konuşmasında toplama sürecinde ülkemizde yaşanan sorunlar ve çözüm önerilerinden bahsetti. Özellikle geri dönüşümde artık bir sektör oluşturmamız gerektiğini, toplama ayırma ve geri dönüşüm tesislerinin teşviklerden faydalanıp, yatırım yaparak otomatik ayırma gibi sistemlere sahip teknolojik bir altyapıya kavuşmaları gerektiğinin altını çizdi.