Atık Yönetimi Bildirim, Beyan ve Belgelendirme İşlemleri İçin İlave Süre Verildi

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği gereğince; ambalaj üreticileri, tedarikçiler, piyasaya sürenler ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca her yıl Mart ayı sonuna kadar Bakanlığımıza Ambalaj Bilgi Sistemi üzerinden verilmesi gereken bildirim ve beyanlar 2020 yılında Haziran ayı sonuna kadar verilebilecektir.

Piyasaya süren işletmelerin 2020 yılı geri dönüşüm/ geri kazanım yükümlülüklerini yerine getirmek için Yetkilendirilmiş Kuruluşlar ile yaptıkları anlaşmaları ise 2020 yılı Haziran ayı sonuna kadar Ambalaj Bilgi Sistemine yüklemeleri gerekmektedir.

 

Bakanlığın duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.