Atina'da Türk Geri Dönüşüm Tesisi Tanıtıldı

PAGEV'in de üyesi olduğu PlasticsEurope Akdeniz Bölgesi Danışma Kurulu toplantısı 11 Ekim 2018 tarihinde Atina'da gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi AB'nin tek kullanımlık plastiklere yönelik hazırladığı taslak yönetmelikti. Dergimizin bir önceki sayısında da geniş yer verdiğimiz konuyu kısaca özetlersek; Avrupa Birliği Komisyonu denizlerdeki plastik kirliliğini önleyeceği gerekçesiyle tek kullanımlık plastik kulak pamuğu, çatal, kaşık, tabak, pipet ve balon tutacaklarının yasaklanmasını öngören bir yönetmelik tasarısı hazırlayarak Avrupa Birliği Parlamentosu’na sundu. Yasa tasarısı kabul edilirse iki yıllık bir geçiş sürecinin ardından bu ürünlere yasak getirilecek. Dolayısıyla bu önemli konu ile ilgili Plastics Europe'un bilgilendirmesi ile başlayan toplantıda, sektörümüzün uygulaması gereken stratejiler belirlendi.

Akdeniz Bölgesi ülkelerinde yürütülen plastik geri dönüşüm çalışmaları hakkında PAGÇEV olarak içinde bulunduğumuz PlasticsEurope Atık Yönetimi Platformu tarafından verilen kısa bilgilerin ardından, Platformun en aktif üyesi PAGÇEV adına Başkan Yavuz Eroğlu; "Bir Geri Dönüşüm Deneyimi" başlığı altında, Afyonkarahisar'da 110.000 m2'lik alanda yıllık 120.000 ton üretim kapasitesi ile Avrupa'nın en büyük geri dönüşüm tesisi olan Çevrepet firmasını tanıtan bir sunum yaptı.  

Toplantının ikinci bölümünde ise Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Akdeniz Eylem Planı Barcelona Sözleşmesi Sekretaryası Direktörü Gaetano Leone'nin "Akdeniz'deki Deniz Atıkları: UNEP'in Eylem ve Programları" konulu bir sunum gerçekleştirdi. Toplantı PAGEV'in de desteklediği "İyi Süpür Hareketi (Operation Clean Sweep)" etkinlikleri hakkında verilen bilgilendirme ile son buldu.