Çevre Ajansı Kuruluyor

Türkiye Çevre Ajansı'nın Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi bugün TBMM’ne sunulmuştur.

Bu teklifin aynı şekilde kabulü halinde; depozito yönetim sistemi kurulması ve işletilmesi başta olmak üzere; atık yönetim sisteminin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi doğrultusunda kaynak verimliliğini arttırmak ve çevreyle ilgili tüm faaliyetler Türkiye Çevre Ajansı altında yürütülecektir. Ajansın depozito yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi faaliyetlerine ilişkin olarak yapacağı mal ve hizmet alımlarına yönelik ihalelerinin usul ve esasları Cumhurbaşkanınca belirlenecektir.

Düzenlemeyle çevrenin korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik ilkelere; sıfır atığın yaygınlaştırılması, motorsuz ve elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve plastik içerikli ambalajların azaltılması ilkeleri ekleniyor.

Ayrıca ülkemizde yeni uygulamaya başlanan plastik poşetlere ilişkin yükümlülükler ile geri kazanım ve depozito uygulamalarına ilişkin düzenlemelere aykırı davranılması halinde uygulanacak idari yaptırımlar belirlenecektir.

2020 yılında tüm dünyada ve Türkiye'de yaşanan Kovid-19 salgını nedeniyle depozito yönetim sistemine yönelik çalışmalarda yaşanan zaman kaybının telafisi amacıyla depozito yönetim sistemi uygulamasının başlangıcının bir yıl süreyle ertelenmesi de teklifte mevcut. Depozito sistemine ilişkin teminatlar ve ücretler Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecektir.

Çevre etiket sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenecektir. Çevre Kanunun 3. Maddesinin birinci fıkrasının "h" bendinde belirtilen bazı ibarelerde ekleme ve değişiklikler yapılmıştır. Örneğin bentte yer alan "plastik poşet ve plastik ambalaj" ibaresi "plastik içerikli poşet veya ambalaj ve tek kullanımlık materyallerin" şeklinde değiştirilmiştir.

Plastik poşetleri ücretsiz verdiği veya Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşet verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 15,16 TL, Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak plastik poşetleri üretene, tedarik edene; ithalatçıya 15.000 TL, GEKAP ilişkin belirlenen esaslara uymayanlara ise 1.500 TL, sıfır atık yönetim sistemini kurmayanlar/kurduğunu belgelemeyenlere 20.000 TL idari para cezası verilmesi teklif edilmektedir.

Depozito uygulamalarına yönelik Bakanlıkça belirlenen usul ve esaslara aykırı olarak; depozitoya tabi ürünleri piyasaya sürenlere 20.000 TL, satış noktaları dahil depozitolu ürünleri kullanıcılara/tüketicilere sunanlara ise faaliyet alanının her metrekaresi için 15,16 TL, şartları yerine getirmeyen satış noktalarına ise 100 TL para cezası kesilir ibaresi teklifte yer almaktadır.

Depozito uygulamasına geçiş 1/1/2022 olarak ertelenmiştir.

TBMM'ne Sunulan Kanun Teklifi ve Gerekçeleri için tıklayınız.