Çevre Ve Şehircilik Bakanlığınca Düzenlenen "Katı Atık Yönetimi Çalıştayı" Konya'da Gerçekleşti

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın düzenlediği ‘Katı Atık Yönetimi Çalıştayı Konya’da gerçekleşti. Avrupa Birliği, İçişleri, ve Kalkınma Bakanlıklarından yetkililerin yanı sıra AB Türkiye Delegasyonu temsilcileri, üniversiteler, müşavir ve müteahhit firmalar, belediyeler, İller Bankası, TMMOB, sivil toplum kuruluşları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Dünya Bankası, gibi kurum ve kuruluşun 200’ü aşkın temsilcisi bir araya geldi. Katı atık sektöründe karşılaşılan sorunlar, çözüm önerileri, projeler ve yeni teknolojilerin masaya yatırıldığı Çalıştayda, düzenli depolamaya kabul edilecek atık miktarının azaltılması da gündem maddelerindendi.