Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları İle Ulusal Depozito İade Sistemine Geçiş Süreci Semineri Gerçekleştirildi

9-11 Mart 2020 tarihleri arasında Antalya/Belek’te Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca düzenlenen “Geri Kazanım Katılım Payı Uygulamaları İle Ulusal Depozito İade Sistemine Geçiş Süreci Semineri"nin gerçekleştirildi.

Söz konusu seminere kamu kurum ve sivil toplum kuruluşları ile farklı sektörlerde faaliyet gösteren özel sektör kuruluşlarından 200’ü aşkın temsilci tarafından katılım sağlandı.

Seminerin açılış konuşması Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Sayın Recep AKDENİZ tarafından gerçekleştirildi. Sayın AKDENİZ konuşmasında Bakanlıkça sürdürülen sıfır atık çalışmaları dahilinde geri kazanım katılım payının önemine dikkat çekerek seminerde yapılacak tartışma ve değerlendirmelerin çıktılarının uygulamanın başarısı açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Ayrıca Akdeniz; “Atıkları entegre bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Bu amaçla Bakanlık olarak atıkları kaynağında ayrı toplayıp geri dönüştürerek doğal kaynakları verimli kullanmak, sanayiye hammadde sağlamak için sıfır atık sistemini başlattık. 40 milyon civarında nüfusun sıfır atık uygulama zorunluluğu var. Döngüsel ekonomi kapsamında yan ürün ve hammadde sağlamak için %90 oranında geri kazanım gerekiyor.” dedi.

İki buçuk gün süren seminerin ilk gününde geri kazanım katılım payına ilişkin yönetmeliğin geneli ve ambalajlı ürünlere ilişkin sunumlar ve değerlendirmeler yapıldı.

Sıfır Atık ve Atık İşleme Daire Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut “Sıfır Atık Yaklaşımı ve Çevre Kanunu Değişiklikleri” sunumunu yaptı. Sunumunda, “Katı atıkları ekonomiye kazandırma kapsamında 2023 projesi hazırlanıyor. 2023 yılında oluşan atığın; %35’inin geri kazanım, %65’inin düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi hedeflenmektedir.” dedi. Ayrıca Sıfır Atık sistemi ile ilgili; 12 Ocak itibariyle sıfır atık için temel seviye belge verilmeye başlandığını belirtti.

Sıfır Atık ve Ambalaj Atıklarının Yönetimi Şube Müdürü Demirhan Küçük, Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik “Genel İlkeler ve Uygulama Esasları” sunumunu gerçekleştirdi. Küçük, “Ambalajın GEKAP kapsamına girebilmesi için ürünü muhafaza etmesi gerekmektedir. Süt ambalajı, içecek ambalajı kapsamında olmayıp ağırlık olarak GEKAP alınır. Sütün şişesi, etiketi, kapağı için ayrı ayrı GEKAP ödenir.” dedi. Konuşmasının devamında “Serbest bölgeye yapılan satışlar ihracat kabul edilip GEKAP alınmaz. Serbest bölgeden yurtiçinde sokulan ürünler ise ithalat kabul edilip GEKAP alınır.” dedi.

Seminerin ikinci gününde elektrikli ve elektronik eşyalar, madeni ve bitkisel yağlar, pil, akümülatör, ilaç ve lastiklere yönelik geri kazanım katılım payı uygulamaları dahilinde sunumlar ve değerlendirmeler yapılarak, sektör temsilcilerinden gelen sorular cevaplandı. Ayrıca, uygulamaya ilişkin görüş, öneri ve taleplerin yer alacağı seminer raporu hazırlanacağı belirtildi.

Seminerin son gününde ise, 2021 yılında hayata geçirilmesi planlanan ulusal depozito iade sistemine dair açıklamalarda bulunuldu ve sürece yönelik istişareler gerçekleştirildi.