Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı Görüşe Açıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 9/8/1983 tarihli ve 2872 sayılı Çevre Kanunu ekli (1) sayılı listede yer alan ürünler için tahsil edilecek geri kazanım katılım paylarına ilişkin idari ve teknik esasların yer aldığı Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelik Taslağı görüşlere açılmıştır. Görüşleriniz görüş bildirme formuna işlenerek gekap@csb.gov.tr adresine ve Resmi Yazı ile Bakanlığımıza sunulması gerekmektedir. Taslağa son görüş verilme tarihi 10 Haziran 2019'dur.

Taslak metne ulaşmak için tıklayınız.

Görüş formuna ulaşmak için tıklayınız.

Yönetmelik gerekçesine ulaşmak için tıklayınız.