IFAT Eurasia 2019 Gerçekleşti

T.C. Çevre ve Şehirlilik Bakanlığı ve T.C. Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere pek çok kamu kurum ve kuruluşun destek verdiği çevre teknolojileri fuarı IFAT Eurasia 2019, 28-30 Mart’ta İstanbul’da gerçekleşerek tüm sektör paydaşlarını buluşturdu.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar’ın katılımıyla gerçekleşen IFAT Eurasia 2019, çevre teknolojileri sektörünün gelen ulusal ve uluslararası firmalarıyla, sektöre yön veren kurum ve kuruluşları aynı çatı altında topladı.

Katı atık, su ve atık su arıtımı, biyoenerji, atık toplama ve taşıma araçları, atık ayırma, tesisleri, geri dönüşüm sistemleri, geri kazanım tesis ve ürünleri, yenilebilir enerji teknolojileri ve kentsel çevre temizlik araçları gibi onlarca farklı kategoride yenilikler sergilendiği IFAT Eurasia 2019’da katılımcılar yeni teknolojileri ziyaretçilerine aktarma şansı yakaladı.

Fuarda çevre sorunlarına yönelik çözümler öneren teknolojiler sergilenirken, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Uluslararası Çevre Konferansı ‘IREMCON’ ve IFAT Forum programlarında yapılan sunumlar ile sektörün geleceği ele alındı.