İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü organizasyonunda Ambalaj Atık Yönetimi Masaya Yatırıldı

İzmir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ev sahipliğinde, 8 aralık 2015 tarihinde gerçekleştirilen ‘Çevre ve Ambalaj Paneli’ nde Çevre ve ehirclik Bakanlığının Yetkilendirilmiş Kuruluşu olarak PAGÇEV de konuşmacı olarak yer aldı. Ambalajların üretiminden, yeni ürün eldesine kadar, sürdürülmesi gereken atık yönetimi konularında görüşülen panele, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile ilgili tüm sektör paydaşları katıldı. PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz’in, ambalaj atıklarının kaynakta ayrı toplanması amacıyla yapmış olduğumuz çalışmalar ve sektörde yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerimizi paylaştığı panel soru-cevap kısmı ile son buldu.