MBB Çevre Platformu Toplantısı Gerçekleştirildi

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından 15 Şubat 2018 tarihinde düzenlenen “Belediyelerde Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin uygulanmasına ilişkin değerlendirmeler” konulu toplantı İstanbul’un tüm ilçe belediyeleri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı temsilcilerinin katılımları ile gerçekleşti.

Toplantının ikinci oturumunda uzun süredir yayımlanması beklenen ve geçtiğimiz günlerde yayımlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği tartışıldı. PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz’in de katıldığı oturumda; özellikle Sayıştaş Başkanlığı tarafından ambalaj atıklarına konu olan toplama ve geri dönüşüm faaliyetlerinin belediyeler tarafından ihale ile yürütülmesi hususu değerlendirildi. İhaleye konu işin yaklaşık maliyetleri hesaplanırken özellikle belgelendirme bedelleri konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluşların şeffaf bir şekilde belediyelere yardımcı olması gerekliliği üzerine fikir birliği sağlandı.