PAGÇEV Ambalaj Komisyonuna Katıldı

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetim Biriminin düzenlediği Ambalaj Komisyonuna katıldık.