PAGÇEV Renault Türkiye’de Atık Yönetimi Eğitimi Verdi

PAGÇEV Renault Türkiye çalışanlarına “Sanayi Kuruluşlarında Atık Yönetimi” eğitimi gerçekleştirerek, katılımcıların atıkların kaynağında özelliğine göre ayrılması, toplanması ve geri kazanılması hakkında bilinçlendirilmesini sağladı.

Sanayide üretim ve kullanım faaliyetleri sonucu açığa çıkan atıkların doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesinin insan ve çevre sağlığına verdiği zararlar anlatılarak, fabrika bünyesinde de atık yönetiminin entegre bir biçimde uygulanması piyasaya sürülen ambalajların da geri dönüştürülmesi hakkında eğitim verildi.