PAGEV Çevreye Verdiği Önemi ISO 14001 ile Tescilledi

Sorumlu Endüstri Sorunsuz Çevre misyonundan hareketle faaliyetlerini sürdüren ve Ambalaj Atıklarının yönetimi konusunda Yetkilendirilmiş Kuruluş olan PAGÇEV'i de kuran PAGEV, bu duyarlılığını yapılan denetimler sonucunda ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ile de belgeledi. PAGEV olarak kalkınma ile çevrenin korunmasının eş güdüm içerisinde sürdürülmesi gerekliliğine inancımızla, tüm paydaşlarımıza çevre bilincini aşılamak ve yeşil bir gelecek inşa etmek en büyük amacımız olmuştur.

Geri Dönüşüm İktisadi İşletmemiz olan PAGÇEV ile 2015 yılında 150 bin ton atığın geri dönüşmesini sağlayan, yayınladığı kamu spotu ile kamuoyunda farkındalık oluşturan, verdiği geri dönüşüm ve çevre eğitimi ile özellikle genç dimağlara çevre bilinci aşılayan Vakfımız, bu çalışmalarına önümüzdeki dönemlerde de artırarak devam edecektir.

ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi Nedir?

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, her türlü üretim sektöründe, ürünün ilk aşamasından tüketiciye sunulmasına kadar geçen her adımda çevresel etkilerin dikkate alınarak üretimin gerçekleştirilmesini sağlayan sistematik bir yaklaşımdır. ISO 14001, bir şirketin çevresel performansının kontrol edilmesi ve geliştirilmesi oluşumunu yani sürecini tanımlayan uluslararası bir standarttır. 

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, özünde doğal kaynak kullanımının azaltılması, toprağa, suya, havaya verilen zararların minimum düzeye indirilmesini amaçlayan, risk analizleri tabanında kurulan bir yönetim modelidir.