PAGEV - PAGÇEV İle Beşiktaş Belediyesi İşbirliği 'nde; "MUTLU BALIKLAR" Projesi Yapıldı

Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı’nın (PAGEV)geri dönüşüm işletmesi PAGÇEV,sürdürülebilir temiz bir çevre hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

PAGEV-PAGÇEV “sorumlu endüstri”misyonundan hareketle çok önemli bir projeye daha imza atıyor. “Mutlu Balıklar”…
İstanbul Kuruçeşme Arena’dan start alan “Mutlu Balıklar” projesi için PAGÇEV, Beşiktaş Belediyesiile işbirliği yaptı. Proje ayrıca T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından da destekleniyor.
 
PAGEV’in de üyesi olduğu Avrupa Plastik İşleyicileri Birliği (EuropeanPlasticsConverters - EuPC) tarafından Avrupa’da başlatılanWasteFree Oceans “atıksız denizler” hareketinin devamı niteliğini taşıyan “Mutlu Balıklar” projesi uluslararası bir boyuta da sahip. Bugüne kadar yapılan çalışmalar Avrupa’dan ABD’ye, Uzakdoğu-Hindistan’dan Ortadoğu-Afrika’ya kadar yayılmış durumda.
Av yasağı ile birlikte uygulamaya geçirilen proje kapsamında,balıkçıların özel bir ağ ile deniz yüzeyini metal, cam, plastik gibi çeşitli atıklardan temizlemesi ve toplanan bu atıkların geri dönüşüm ile tekrar ekonomiyekazandırılması sağlanacak. Av yasağı sırasında yapılacak bu çalışmalar ile balıkçılara ek bir gelir kapısı açılacak.Geri dönüşümü mümkün olmayan atıklar ise çimento fabrikalarında yakıt olarak kullanılacak, böylece enerji tasarrufuna katkı yapılacak.
“Mutlu Balıklar” projesinin açılış töreni;WasteFree Oceans hareketi için özel olarak geliştirilen ağın bağlandığı teknenin iskeleden hareketi ile başladı. Deniz yüzeyindeki atıkları temizlerken balıklara zarar vermeyecek şekilde tasarlanan ağ ile ilgili etkinlik öncesi Türk balıkçılara ağın kullanımı konusunda eğitim de verildi. Törene katılan konukların farklı bir tekne ile eşlik ettiği “Mutlu Balıklar” teknesinin Kuruçeşme Arena açıklarında deniz yüzeyinde topladığı atıklar sahile getirildi ve geri dönüşüme gönderilmek üzere bir vinç ile çöp konteynerine yüklendi.
“Mutlu Balıklar” projesinin start aldığı törende sırasıyla;PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı, WFO Türkiye, Ortadoğu ve Afrika BaşkanıYavuz Eroğlu, WFO Eş Başkanı Bernard Merkx, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ile Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar’ın projeye yönelik konuşmaları da yer aldı.
 
PAGEV Yönetim Kurulu Başkanı-WFO Türkiye, Ortadoğu ve Afrika Başkanı Yavuz Eroğlu yaptığı konuşmada, ülkemizin hızla büyüyen lokomotif güçleri arasında yer alan plastik sektörünün,“sorumlu endüstri” misyonundan hareketle çevre konusunda üzerine düşeni yapmaya her zaman hazır olduğunubelirtti ve bu amaç doğrultusunda PAGEV olarak geri dönüşüm konusunda faaliyet gösterecek PAGÇEV’i kurduklarını sözlerine ekledi.
Mutlu Balıklar projesinin sürdürülebilir temiz çevre için önemli bir adım olduğunusöyleyen Yavuz Eroğlu, “Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkede yaşıyoruz ve denizlerimizi karasal atıklardan arındırmak için bu projeyi hayata geçirdik. Geçtiğimiz yıl ilk adımı Büyükada’da atmıştık ve bu yıl Beşiktaş Belediyesi ile işbirliği yaptık. Mutlu Balıklar etkinliğinin en önemli özelliği projeyi Avrupa’dan ülkemize taşımış olmamız. Zira denizlerdeki kirlilik maalesef sadece ülkemizin sorunu değil tüm dünya denizleri bu tehdidin altında. Proje kapsamında avlanma yasağı döneminde balıkçılarımızın deniz yüzeyindeki atıkları temizlemesini hedefliyoruz. Böylece kendilerine yeni bir kazanç olanağı da sağlayabileceğiz. Dolayısıyla proje ile en önemli kazanım çevre için olurken, aynı zamanda av yasağı döneminde balıkçılarımıza da ekonomik bir katkı sağlanmış olacak. Bugün başlattığımız temizlik hareketine ilk etapta Beşiktaş Belediyesi ile birlikte İstanbul’da devam etmek istiyoruz. Ancak hedefimiz ülkemizin kuzey, güney ve batısındaki tüm kıyılarına ulaşmak” diyerek sözlerini bitirdi.
 
WFO Eş Başkanı Bernard Merkxyaptığı konuşmada denizlerdeki atıkların yüzde 80’inin karasal atıklardan oluştuğunu vurgulayarak, Avrupa’da başlayıp Türkiye ve tüm dünyaya yayılan Mutlu Balıklar projesi ile yüzey atıklarının temizlenmesi konusunda önemli bir adım atıldığını ve hareketin bundan dört yıl önce başladığını belirtti.Merkx,sorunun sadece bölgesel değil tüm dünyayı ilgilendirdiğini ve kamu ile özel sektörün birlikte hareket ederek güçlerin birleştirmesi gerekliliğini vurguladı. Bernard Merkx son olarak, 2013 yılında denizlerin temizliği konusunda Birleşmiş Milletler önderliğinde “Akdeniz Eylem Planı”nı imzaladıklarını ve bu doğrultuda planın eyleme dönüştürülmesi konusunda çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.
“Mutlu Balıklar” projesine verdikleri desteği belirtenT.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Sebahattin Dökmeci ise “denizlerimizdeki 6,5 milyon ton atığın yüzde 80’inini karasal atıklar oluşturuyor. Kıyı temizliği, deniz çöpleri ile mücadelede halkın bilinçlendirilmesi ve kara atıklarından kurtulmak için “Deniz Çöpleri Stratejik Eylem Planı”nı hazırladık ve uygulamaya koyduk. İstanbul’da başladığımız uygulamaların önümüzdeki yıllarda tüm kıyılarımızda devam etmesini planlıyoruz. Deniz temizliği konusunda Sivil Toplum Kuruluşları önemli adımlar atıyor, bu anlamda PAGEV-PAGÇEV’in hayata geçirdiği Mutlu Balıklar Projesi’nin halkın bilinçlendirilmesinde etkili olacağına eminiz” dedi.
 
Beşiktaş Belediye Başkanı Av. Murat Hazinedar konuşmasında “Gelişen sanayi, artan nüfus gibi etkenlerle dünyamızdaki çevre kirliliği her geçen artıyor. Denizlerimiz de bu kirlenmeden direkt olarak etkiliyor. Özellikle kıyılardaki atıkların çevre boyutu çok önemli ancak görsel kirliliği de göz ardı edemeyiz. Temizlik için kıyılarımızda çeşitli etkinlikler yapılıyor. Bu anlamda PAGEV-PAGÇEV’in söz konusu projeyi bizlerle birlikte uygulamaya sokmasında mutluluk duyuyoruz. Bugün uygulamalı gördüğümüz projenin teknik boyutu üzerinde geliştirme yapılması gerekiyor. Bu anlamda PAGEV ile çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz” diyerek sözlerini bitirdi.