PLASTICSEUROPE Akdeniz Bölgesi Danışma Kurulu Toplantısı Gündemi Döngüsel Ekonomi

PAGEV'in de üyesi olduğu PlasticsEurope Akdeniz Bölgesi Danışma Kurulu toplantısı 16-17 Kasım 2017 tarihlerinde Tiran'da gerçekleşti. Toplantının ana gündem maddesi AB Döngüsel Ekonomi Paketi ve sektörümüze getirdiği yükümlülüklerdi. Arnavutluk ekonomik durumu hakkında yapılan sunum ile başlayan toplantının ilk bölümü AB Döngüsel Ekonomi Stratejileri, AB Deniz Atıklarının Yönetimi stratejileri, PAGEV'in de desteklediği "İyi Süpür Hareketi (Operation Clean Sweep)" etkinlikleri ve PAGÇEV olarak içinde bulunduğumuz PlasticsEurope Atık Yönetimi Platformu faaliyetleri ile devam etti. Bu bölümün en etkileyici konuşması ise % 99 oranında plastik atık geri dönüşümü/ geri kazanımı sağlayan Almanya'nın ambalaj atıkları yetkilendirilmiş kuruluşu Der Grune Punkt tarafından yapılan ve kendi ülkelerinde yaptıkları çalışmaları anlattıkları sunumdu. Toplantının ikinci bölümünde ise katılımcılar ülkelerindeki atık yönetimi ve deniz atıklarına yönelik çalışmalarını paylaştılar. Atık Yönetimi Platformunun en aktif üyesi PAGÇEV'in faaliyetleri Genel Müdürü Yağmur Cengiz tarafından paylaşıldı. PAGÇEV'in düzenlediği Deniz ve Çocuk Şenlikleri ile, belediyeler ile birlikte yürütmüş olduğu ambalaj atık geri dönüşüm faaliyetleri ve çocuklara yönelik gerçekleştirdiği eğitim ve farkındalık çalışmaları oldukça ilgi çekti.