Plastik Twist Organizasyonuyla Plastiğin Değerini Artırmak İçin Neler Yapabilirizi Tartıştık

Doğal kaynakların hızla tükendiği, küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliklerinin hayatımızın bir gerçeği olduğu bir dünyada "sorunlu" tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Dünya da artık bu çerçevede döngüsel ekonomi yaklaşımını tercih ediyor. Döngüsel ekonomi bir tasarruf ekonomisi ve doğrusal ekonominin aksine kullanılan kaynakların bertaraf edilmek yerine yeniden bir mamul/yarı mamul olarak kullanıldığı, üretimde ihtiyaç duyulan enerjinin fosil yakıtlar yerine yenilenebilir kaynaklardan karşılandığı, sıfır atık yaklaşımıyla doğadaki yaşam döngüsünün kopyalandığı yaklaşımlar benimseniyor. Döngüsel ekonomide plastik malzemeler de büyük önem taşıyor. Bu çerçevede Plastic Twist organizasyonunda hem plastiğin değerinin artırılması için yapılabilecek çalışmaları değerlendirmek hem de geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla "Plastic Revaluation" temasıyla bir atölye çalışması düzenlendi. PAGÇEV Genel Müdürü Yağmur Cengiz'in de katıldığı ve plastik malzemelerin tanıtımıyla başlayan atölye çalışmasında katılımcılar önce "Benim Plastik Hikayem" ve "Plastik Kapakları Nasıl Değerlendirebiliriz?" konu başlıklarında beyin fırtınası yaptılar ardından içecek ambalajı kapaklarından düğme elde ederek plastiğin ne kadar kolay geri dönüşebildiğini deneyimlemiş oldular.