Sözleşme İşlemlerinin Süresi Uzatıldı

27/12/2017 tarihli ve 30283 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’nin 20’nci Maddesi çerçevesinde, geri dönüşüm/geri kazanım hedeflerinin yerine getirilmesi amacıyla yetkilendirilmiş kuruluşlar ve piyasaya sürenler arasında yapılacak olan sözleşmelerin Haziran ayı sonuna kadar ambalaj bilgi sistemi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Bakanlığımız, ülkemizde görülen Covid-19 salgını nedeniyle tüm ülke sathında alınan tedbirler uyarınca bildirim ve belgelendirme işlemlerinde yapılan süre uzatımı işlemleri de göz önünde bulundurularak; piyasaya süren işletmeler ve yetkilendirilmiş kuruluşlar arasında yapılacak sözleşmeler Haziran ayından sonra da sistem üzerinden gönderilebilmelerine izin vereceklerini sistem üzerinden yaptıkları duyuru ile yayınlamıştır.

Duyuruya ulaşmak için tıklayınız.