Türkiye Materials Marketplace Projesi’nin İlk Danışma Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Döngüsel ekonomi vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen Türkiye Materials Marketplace Projesi’nin ilk danışma kurulu toplantısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı himayesinde, EBRD’nin desteği ile 22 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşti.

Bakanlık temsilcileri, Çevre ve Şehircilik tarafından atık yönetimi konusunda yetkilendirilmiş 12 kuruluşun temsilcileri, SKD Türkiye temsilcileri, sektör ve iş dünyası derneklerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Türkiye Materials Marketplace projesinin yaygınlaştırılması için kamu, sivil toplum ve iş dünyasına ne gibi görevler düştüğü tartışıldı. Toplantıya katılım gösteren yetkililer döngüsel ekonomi ile çevresel ve ekonomik açıdan daha verimli atık yönetim sistemlerine geçiş konusunda fikirlerini paylaştılar.